Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Raporu
Gelir Dağılımı
Döner Sermaye Gelir Dağılımı Pay Oranları Tablosu
Açıklama Tutar
Gelir (KDV Hariç)
Ödenmiş Olan Öğretim Elemanı Katkı Payı
İş veya Hizmetle Bağlantılı Giderler (-)
Dağıtım Miktarı
Ne kadarını dağıtmak istersiniz?
Görev Unvanı Ad Soyad Faaliyet
Ek Ödeme Miktarı
Bireysel Katkı Oranı
Dönem Ek Ödeme Katsayısı
Bireysel Net katkı Puanı
Ekle
Tekrar Hesapla Toplam Net Katkı Puanı
Görev Unvanı Ad Soyad Faaliyet
Görev Unvan Katsayısı
Bireysel Katkı Oranı
Dönem Ek Ödeme Katsayısı
Bireysel Net katkı Puanı
Ek Ödeme Miktarı

Toplam Katkı Oranı
Toplam Net Katkı Puanı Toplam Ödeme Miktarı
Tekrar Hesapla Ek Ödeme Katsayısı